The Bilaniuk Collection: A Resource for Eastern Christian Studies

Bilaniuk Family: Left to right: Miroslawa, Nykolai, Marie Therese; Boris, Olexa, Ksenia and Joseph Bilaniuk

by Rosemary O’Hearn

The Very Rev. Prof. Dr. Petro B.T. Bilaniuk was an accomplished Ukrainian Catholic theologian and an avid book collector. After his death in 1998, his extensive library was donated in memoriam to the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies at Saint Paul University in Ottawa and was recently integrated into the University’s Jean-Léon Allie Library. At the official opening of the Collection on January 17, the widow of the late Very Rev. Prof. Dr. Petro B.T. Bilaniuk, Marie Therese, herself a Ph.D., remarked, “I was so happy when my (late) husband promised his books to the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute!” Having lived in a house weighed so heavily with books that the floors sagged, she remembers suggesting that they buy a second home and leave the first house for the books.

The donated collection represents a lifetime of systematic book purchases, consuming an average of 25 percent of Fr. Bilaniuk’s family budget. As Fr. Andriy Chirovsky noted in his taped presentation from Arizona, “He was cognizant that he was building a library not just for himself, but for the Ukrainian Church. Students studying at the Institute, as well as visiting scholars, can now benefit from the time, effort and money that Prof. Bilaniuk put into developing this collection.”

While Saint Paul University has the largest theological library in Canada, it only began to develop its holdings in Eastern Christian Studies in the early nineties when the Institute moved to Ottawa. Chief Librarian André Paris noted that “as soon as the Sheptytsky Institute approached the Library with the idea of this donation, the Library seized on the opportunity, understanding the value of the collection and its importance for Eastern Christian Studies.” The collection contains over one thousand entries of books, multi-volume editions, periodicals, pamphlets, music and art publications in the field of Eastern Slavic Christendom. There are materials on moral theology, philosophy, Christian art and architecture, biography, old Ukrainian literature, medieval Slavic Christianity, Byzantine history and general history of Ukraine.

Marie Therese Bilaniuk delivers her address to the group gathered at the official opening of her late husband’s Book Collection on January 17 at Saint Paul University in Ottawa. Acting Director of the Institute, Fr. Andrew Onuferko acted as Master of Ceremony. (Photo: Roman Planchak)

Prof. Bilaniuk was born on August 4, 1932, in Zalischyky, Galicia (about 40 miles east of Kolomyia), He emigrated to Canada in 1949. After earning a number of degrees, including two doctorates, he joined the Faculty of St. Michael’s College at the University of Toronto in 1962. Prof. Bilaniuk was soon recognized as a leading authority on the theology, history and culture of the Eastern Christian Churches, and a pioneer of Ukrainian theological scholarship. He authored over 160 articles and 13 books.

Over 70 people attended the official Collection opening. The master of ceremonies, Acting Director of the Institute Fr. Andrew T. Onuferko, thanked the Bilaniuk family on behalf of the Institute and University community. Vice-Rector Academics, Denis Hurtubise, emphasized the value of the collection for the university’s Eastern Christian Studies Programs. The Ukrainian Men’s Choir of Ottawa, “Akord”, provided a musical interlude, performing a select number of tradition Ukrainian Christimas carols. The evening concluded with a reception.

* * *

Колекція Біланюка як надбання для східно-християнських наук

Покійний о. проф. др. Петро Біланюк був визначним українським католицьким богословом і завзятим колекціонером книг. Після його смерті у 1998 році, Інститут східно-християнських наук ім. Митр. Андрея Шептицького при Університеті святого Павла в Оттаві одержав його цінну бібліотеку в спадок. Нещодавно колекцію включено до університетської бібліотеки ім. Жана-Леона Алі. На урочистому відкритті колекції, що відбулося в середу, 17 січня, п. д-р Марія Тереза Біланюк, вдова покійного, зізналася: “Я була така щаслива, коли мій (тепер уже покійний) чоловік заповів усі свої книги передати до Інституту ім. Митр. Андрея Шептицького!” Жити в домі, настільки обтяженому книгами, що аж провисла підлога, було нелегко. Вона пригадала момент, коли запропонувала чоловікові купити сусідний дім, а перший залишити лишень для книг.

Подаровану колекцію о. Біланюк збирав протягом цілого життя, систематично купуючи різні книжки, на що витрачалося майже 25 відсотків сімейного бюджету Біланюків. На трансльованому з Арізони записі о. проф. Андрій Чировський зазначив: “Отець Петро Біланюк розумів, що він будував бібліотеку не лише для себе, а й для Української Церкви. Студенти Інституту і вчені, котрі приїжджатимуть сюди на дослідження, матимуть зараз чималу користь з того часу, зусиль і грошей, які проф. Біланюк вклав у розвиток цієї колекції.”

Попри те, що Університет святого Павла має найбільшу богословську бібліотеку в Канаді, його надбання у сфері східно-християнських наук тільки-но почало розвиватися у ранніх дев’яностих, коли Інститут перенісся в Оттаву. Директор бібліотеки Андре Парі відзначив, що “як тільки Інститут Шептицького запропонував бібліотеці прийняти такий дар, цю нагоду одразу підхопили, усвідомлюючи значення колекції і її важливість для східно-християнських наук.” Колекція налічує понад тисячу примірників книжок, багатотомні видання, періодику, довідники, музичні та художні публікації у сфері східнослов’янського християнського світу. Крім того, є матеріали з морального богослов’я, філософії, християнського мистецтва й архітектури, біографії, видання старої української літератури, історія середньовічного слов’янського християнства, історія Візантії та загальна історія України.

Отець проф. Петро Біланюк народився 4 серпня 1932 року в м. Заліщики, що на Галичині (близько 65 кілометрів на схід від Коломиї). У 1949 році він емігрував до Канади. Здобувши кілька наукових ступенів, зокрема два докторські, проф. Біланюк з 1962 року почав працювати в Коледжі святого Михаїла при Торонтонському Університеті. У наукових колах він вважався справжнім спеціалістом у сфері богослов’я, історії та культури східних християнських Церков. Проф. Біланюк займає особливе місце в історії ровитку української богословської думки ХХ століття. Він написав понад 160 статей і 13 книг.

Понад 70 осіб відвідали офіційне відкриття колекції. Господар вечора, в.о. директора Інституту Шептицького о. Андрій Онуферко склав подяку родині Біланюків від імені Інституту та всієї університетської спільноти. Віце-ректор з наукових питань, проф. Дені Уртубіз, наголосив на вагомости колекції Біланюка та її значенні для університетських програм зі східно-християнських наук. Український чоловічий хор Оттави, “Акорд”, приготував невеликий концерт, під час якого виконав декілька традиційних українських колядок. Наприкінці урочистого відкриття гостей чекав невеликий почастунок.